Det är inte bara Stockholm som har en skärgård att skryta med, utan detta har även trakterna kring Uppsala och Ekbo. Vid Ålands hav ligger nämligen den stora ön Gräsö som är en vacker och populär tillflyktsort för många semestersugna under sommaren. Skärgården är dock inte bara till för privatpersoner, utan kan även vara en perfekt plats för många företag. Skärgårdskonferens är något som blivit allt vanligare för företag såväl som för turister.

Att åka till skärgården för att genomföra sin konferens innebär att man lämnar de sterila konferensrummen för nya upplevelser där miljön blir en viktig utgångspunkt för att tillsammans kunna utvecklas så mycket som möjligt. I många fall handlar skärgårdskonferensen en möjlighet till att kunna utvecklas som team, något som kan behöva en kreativ miljö där man lättare kan få nya inspirationspunkter att fästa sina tankar kring.  Det är nämligen just de nya miljöerna som också har chansen till att locka fram de nya tankarna och idéerna.